Προσπαθώ να συγκεντρώσω σε ένα σημείο τις δραστηριότητες μου για να διευκολύνω την επικοινωνία με τους ανθρώπους που έχουν συμπληρωματικά ενδιαφέροντα. Μέσα από την παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας, των παρουσιάσεων και της διδασκαλίας μπορείτε να διαπιστώσετε εάν σας συνδέει κάτι με το όραμα μου. Στην ενότητα της δημοσιότητας έχω συγκεντρώσει κείμενα, ήχους, εικόνες και βίντεο από τον τύπο και στο ιστολόγιο γράφω μερικές από τις σκέψεις μου. Σε μια φράση, το βασικό ενδιαφέρον μου είναι να κατανοήσω πως αλλάζει η ζωή με το Διαδίκτυο, ειδικότερα η οικονομία, και πως πρέπει να αλλάξει το Διαδίκτυο για να γίνει πιο χρήσιμο σε περισσότερους ανθρώπους. 

Καλημέρα,

Μιχάλης Βαφόπουλος


Ευρωπαϊκό έργο για την αξιοποίηση των ανοιχτών οικονομικών δεδομένων


Ανοιχτά δεδομένα για τις δημόσιες πληρωμές


Ανοιχτά Συνδεδεμένα δεδομένα για την οικονομία


Κοινότητες και πρωτοβουλίες για τις ανοιχτές τεχνολογίεςΒιβλίο εισαγωγής στην νέα επιστήμη από τον εφευρέτη του Web


Ευρωπαϊκό έργο για την δημιουργία υποδομών για τα δεδομένα


Ο ελληνικός κόμβος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για τα Ανοιχτά δεδομένα


Πως θα ζήσω με το Διαδίκτυο;
Βιβλίο για την χρήση του ΔιαδικτύουTwitter @vafopoulos

GitHub Feed