Έρευνα

Σήμερα, η ευρεία και αυξανόμενη επεξεργασία της πληροφορίας σε αποκεντρωμένα πληροφοριακά συστήματα (πχ. Web) βασίζεται στη ανθρώπινη δια-δημιουργικότητα μέσω λογισμικού και μηχανών. Συντελείται μια πρωτόγνωρη δυναμική αλλαγή σε κοινωνικές δομές, θεσμούς, επιχειρηματικά μοντέλα και αλγορίθμους. Προσπαθώ να κατανοήσω τη διαμορφούμενη «κοινωνική μηχανή» που υποστηρίζει τις αλλαγές αυτές σε οικονομικό και επιστημονικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, μελετάω τα νέα διαδικτυακά αγαθά και τα επιχειρηματικά μοντέλα στην οικονομία του Διαδικτύου. Επίσης, ασχολούμαι με τη συγκρότηση της μελέτης και της διδασκαλίας του Διαδικτύου σε αυτόνομη επιστήμη (Web science).  

Ημερομηνία Τίτλος Ετικέτες Υλικό
Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος, 2013 (All day) Insights in Global Public Spending Public Expenditure, Linked Data, Web science PDF icon Final paper.
Δευτέρα, 3 Σεπτέμβριος, 2012 (All day) Intelligent and semantic real-time process of the Greek LOD for enhancing citizen awareness in public expenditures Linked Data, Semantic Web, Open Spending PDF icon The full paper.
Δευτέρα, 3 Σεπτέμβριος, 2012 (All day) Knowledge-Based Semantification of Business Communications in ERP Environments Linked Data, Web business, Semantic Web PDF icon The full paper., Αρχείο Presentation.
Σάββατο, 1 Σεπτέμβριος, 2012 (All day) Weaving the economic Linked Open Data Linked Data, Web economy PDF icon The paper., Αρχείο Presentation in Luxembourg.
Τετάρτη, 25 Ιούλιος, 2012 (All day) The Web economy: goods, users, models and policies Web business, Web economy, Web-based development, Linked Data, Web science PDF icon Full paper
Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2012 (All day) Looking for grassroots sources of systemic risk Systemic Risk
Σάββατο, 10 Μάρτιος, 2012 (All day) A methodology for internal Web ethics Web science, Philosophy, PhiloWeb, ethics PDF icon Full paper.
Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος, 2012 (All day) Αλλάζοντας (με) το Διαδίκτυο. Αλλά προσοχή στις κακοτοπιές... Κυβερνοεκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός, cyberbullying, επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Web science, εκπαίδευση PDF icon Το πλήρες κείμενο.
Τρίτη, 6 Δεκέμβριος, 2011 (All day) Looking for grass-root sources of systemic risk: the case of "cheques-as-collateral" network Systemic Risk
Κυριακή, 2 Οκτώβριος, 2011 (All day) A framework for Linked Data business models Linked Data, Web economy, Web business PDF icon full paper, Αρχείο bibTex, Αρχείο EndNoteXML
Σάββατο, 1 Οκτώβριος, 2011 (All day) Inter-Viewing the Amazon Web Salespersons: Trends, Complementarities and Competition recommendation systems, networks, Web economy, collaborative filtering, Web business PDF icon full paper
Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος, 2011 (All day) Initial thoughts about existence in the Web Philosophy, Web, Web science PDF icon extended abstract
Παρασκευή, 19 Αύγουστος, 2011 (All day) Web Science: expanding the notion of Computer Science (joint work with Su White) Web Science Subject Categorization, didactics PDF icon full paper
Τρίτη, 5 Ιούλιος, 2011 (All day) Recommendation systems: bridging technical aspects with marketing implications (Joint work in progress -comments welcome- with Oikonomou Michael) recommendation systems, collaborative filtering, Web goods, Web business PDF icon full paper
Πέμπτη, 16 Ιούνιος, 2011 - 11:00 Negotiating the Web Science Curriculum through Shared Educational Artefacts Web Science Subject Categorization, teaching, Web science conference PDF icon full paper
Τετάρτη, 15 Ιούνιος, 2011 - 16:00 Modeling the Web Economy: Web Users and Goods Web economy, Web goods, Web business, Web science conference PDF icon full paper
Τετάρτη, 15 Ιούνιος, 2011 - 16:00 Web Science Subject Categorization (WSSC) Web Science Subject Categorization, Web science conference PDF icon full paper
Κυριακή, 5 Ιούνιος, 2011 (All day) The Web economy: goods, users, models and policies Web science, Web economy, Web business PDF icon full paper
Παρασκευή, 14 Ιανουάριος, 2011 (All day) Modeling Web Evolution Web modeling, Web economy, Web science, Statistics PDF icon full paper
Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος, 2010 (All day) Mathematic Significances as Didactic Transformations of the Web Science didactics, Web, Web science PDF icon The full paper.
Πέμπτη, 1 Ιούλιος, 2010 (All day) A business model for the personal grid e-workspace g-work, Web economy, infoWatt PDF icon full paper
Δευτέρα, 26 Απρίλιος, 2010 (All day) Exchange of digital goods in the Web Web economy, privacy, Web science conference PDF icon extended abstract
Πέμπτη, 31 Ιούλιος, 2008 - 16:20 Web Science Web science Office presentation icon presentation, PDF icon full paper, PDF icon prologue with George Metakides
Πέμπτη, 31 Ιούλιος, 2008 - 16:20 Cultural Informatics in Web Science: A Case of Exploiting Local Cultural Content Web science, cultural informatics, mobile Web PDF icon full paper, Office presentation icon presentation
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος, 2007 (All day) A framework for Web Science (in Greek) Web science PDF icon Η ελληνική μετάφραση.
Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος, 2007 - 16:30 Banking in Second Life: Marketing Opportunities and Repercussions Web business PDF icon full paper
Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος, 2007 (All day) New Directions in Computing on Demand (CoD) Web economy, g-work PDF icon full paper
Τετάρτη, 25 Οκτώβριος, 2006 (All day) AMBIENT INTELLINCE LANDSCAPE, A SCENARIO FOR TOURISM Web business, ambient intelligence, tourism PDF icon full paper
Τετάρτη, 31 Μάιος, 2006 (All day) Information Society: the two faces of Janus Web, g-work, Data – Information – Knowledge, Information Society, new democratic deficit PDF icon full paper
Τετάρτη, 17 Μάιος, 2006 (All day) The personal Grid e-workspace (g-work) Web-based development, g-work PDF icon full paper
Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος, 2005 (All day) INTRA- AND TRANS - DISCIPLINARY SEMANTIC TECHNOLOGIES epistemology, Economics, Computer Science, g-work, Semantic Web PDF icon full paper
Παρασκευή, 27 Μάιος, 2005 - 11:00 HyperClustering: from digital divide to the GRID e-workspace Web-based development, digital divide PDF icon full paper, Office presentation icon presentation
Κυριακή, 1 Οκτώβριος, 2000 (All day) Financial Volatility Forecasting Mathematics, Statistics PDF icon full paper