Αλλάζοντας (με) το Διαδίκτυο. Αλλά προσοχή στις κακοτοπιές...

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος, 2012 (All day)

Το Διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο ενημερωνόμαστε, σπουδάζουμε, επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Είναι τόσο ραγδαία η ενσωμάτωσή του στην καθημερινότητα που δεν προλαβαίνουμε να αναλογιστούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Πως να ψάξω, τι αξίζει, τι μπορώ να κάνω και τι να αποφύγω, είναι ένα μικρό μέρος των ερωτημάτων των χρηστών. 

Με αυτό το κείμενο, δίνουμε μια πρώτη αποτύπωση του νέου περιβάλλοντος και τις κακοτοπιές που κρύβει. Εντάσσουμε τους βασικούς κινδύνους σε ένα σύστημα ανάλυσης και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι χρήστες. Η αντιμετώπιση των κινδύνων στο Διαδίκτυο ακολουθεί τους γενικούς κανόνες που ισχύουν και στις υπόλοιπες πτυχές της ζωής μας. Πρώτον, για να αξιολογήσουμε την προέλευση και την αξιοπιστία ενός μηνύματος απαιτείται πλαίσιο αναφοράς. Δεύτερον, αν κάτι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε δεν είναι αληθινό. Στη συνέχεια, αναλύουμε τις επιμέρους κατηγορίες κινδύνων και τους τρόπους άμεσης αντιμετώπισής τους.

Ο μεγαλύτερος, όμως, κίνδυνος για τον μέσο ανήλικο προέρχεται από την εσφαλμένη αντίληψη και την μυθολογία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια γύρω από το Διαδίκτυο. Δεν είναι πανάκεια, ούτε φαρμάκι. Είναι επέκταση του πεδίου ανθρώπινης δράσης που εμπεριέχει μια πιο δυναμική συνάντηση με το τυχαίο, το αναπάντεχο. Αν η συνάντηση αυτή θα γίνει καινοτομία ή κακοδαιμονία εξαρτάται από εμάς.

Οι περυσινοί οδηγοί για το Facebook ή τον εκφοβισμό στο Διαδίκτυο είναι ήδη μέρος της ιστορίας καθώς το πρώτο άλλαξε τις ρυθμίσεις χρήσης και ο δεύτερος μετανάστευσε εν πολλοίς από τα chat στα κοινωνικά δίκτυα. Η εθελοντική κοινότητα των Webvistas και η επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου συστήθηκαν για να γεφυρώσουν ακριβώς αυτό το κενό κατανόησης και ενεργητικής δράσης στο διαδικτυακό γίγνεσθαι. Στόχος τους είναι να συνεισφέρουν στη βελτίωση της διαβίωσης με το Διαδίκτυο μέσα από τη συζήτηση, την εκπαίδευση και τη δράση.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed