2012-09-13 Συνέντευξη στον ΤΥΠΟΣ FM και στη ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΓΚΟΥΣΗ

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος, 2012 (All day)
Βέροια
Greece

Η συνέντευξη αφορά στο Webfest της Βέροιας.Nike