Άρθρο στην ελληνική έκδοση του Economist για την επιστήμη του Web (μαζί με το κ. Βάγια)

Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος, 2009 (All day)
Economist, Αθήνα
Ελλάδα

Άρθρο με τίτλο "Η επιστημονική μελέτη για το παρόν και το μέλλον του Web" στην ελληνική έκδοση του Economist.

Speciali Di Halloween Air Max TN III Mens


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed