Άρθρο στην ελληνική έκδοση του Economist για την επιστήμη του Web (μαζί με το κ. Βάγια)

Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος, 2009 (All day)
Economist, Αθήνα
Ελλάδα

Άρθρο με τίτλο "Η επιστημονική μελέτη για το παρόν και το μέλλον του Web" στην ελληνική έκδοση του Economist.

Air Jordan 1