Παρουσίαση του βιβλίου "το πλαίσιο της επιστήμης του Web" από το PC Magazine

Σάββατο, 5 Ιανουάριος, 2008 (All day)

Σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του βιβλίου από την αρχισυντάκτρια Μαρία Κοκκίδου.

Colored New Balance