Παρουσίαση του συνεδρίου της Web science από το PC Magazine

Κυριακή, 1 Μάρτιος, 2009 (All day)

Εκτενής παρουσίαση της προσέγγισής μας για την επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου.

Air Max 1 Mid Liberty Max Kicks


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed