Διδασκαλία

Εξάμηνο Έτος Τίτλος Ίδρυμα Έτικέτες Υλικό
Εαρινό 2017 Ασταμάτητη ανακατωσούρα: ιδέες για data reporters Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανοιχτά Δεδομένα
Εαρινό 2017 Δημοσιογραφία των Δεδομένων Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Διαδίκτυο
Εαρινό 2017 Το πραγματικό Διαδίκτυο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διαδίκτυο, Ανοιχτά Δεδομένα
Εαρινό 2014 Public Sector Analytics Κ.Ε.Κ. Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών Open Data, Linked Data, Web science, teaching Αρχείο 2014-05-20 AUEB intro course.pptx
Χειμερινό 2012 Επιστήμη του Διαδικτύου: η νέα Πληροφορική Αστυνομική Ακαδημία επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού
Εαρινό 2012 Στρατηγική και Σχεδίαση για το Διαδίκτυο (με τους κ. Λούμο, Αναγνωστόπουλο και Παπαντωνίου) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΠΜΣ Τεχνο-οικονομικά συστήματα επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Διαδίκτυο, επιχειρηματικότητα, οικονομία του Διαδικτύου, διδασκαλία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χειμερινό 2011 Τεχνολογίες Γνώσης και Επιχειρηματικής Ευφυίας (με τους κ. Λούμο και Παπαντωνίου) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΠΜΣ Τεχνο-οικονομικά συστήματα επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Διαδίκτυο, επιχειρηματικότητα, οικονομία του Διαδικτύου, διδασκαλία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αρχείο 2010-10-31 out of the Facebook box ntua.pptx, Αρχείο 2011-11-24 web economics NTUA.pptx
Εαρινό 2011 Οικονομικά Υποδείγματα στο διαδίκτυο και η γλώσσα MathML Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών MathML, οικονομία, Διαδίκτυο, Web, επιχειρηματικότητα, επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού PDF icon MathML.pdf, PDF icon Web science .pdf
Εαρινό 2010 Η επιστήμη του Web (συνδιδασκαλία με τους κ. Μωυσιάδη και κ. Αντωνίου) Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Στατιστική και Μοντελοποίηση” επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Διαδίκτυο, διδασκαλία, Θεσσαλονίκη, Web science
Εαρινό 2010 Οικονομικά Υποδείγματα στο διαδίκτυο και η γλώσσα MathML Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών MathML, οικονομία, Διαδίκτυο, Web, επιχειρηματικότητα, επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού
Χειμερινό 2010 Εισαγωγή στην επιστήμη του Web Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Επιστήμη του Διαδικτύου” επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Web science, διδασκαλία, Βέροια
Εαρινό 2009 Διδακτική της Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Διδακτική, Διαδίκτυο, Πληροφορική, διδασκαλία, Μυτιλήνη
Χειμερινό 2009 Εισαγωγή στην επιστήμη του Web Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Επιστήμη του Διαδικτύου” επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Web science, διδασκαλία, Βέροια PDF icon Web science.pdf
Εαρινό 2009 Η επιστήμη του Web (συνδιδασκαλία με τους κ. Μωυσιάδη και κ. Αντωνίου) Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Στατιστική και Μοντελοποίηση” επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Διαδίκτυο, διδασκαλία, Θεσσαλονίκη
Χειμερινό 2009 Διοίκηση έργων Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Διαχείριση έργων πληροφορικής, διδασκαλία, Μυτιλήνη
Χειμερινό 2008 Κοινωνικές & Οικονομικές Επιπτώσεις του Παγκόσμιου Ιστού (Web Science) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας επιστήμη του Web, επιστήμη του Ιστού, Διαδίκτυο, διδασκαλία, Μυτιλήνη
Χειμερινό 2008 Οικονομική των Δικτύων Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΜΣ Πολιτισμική Πληροφορική οικονομία, Διαδίκτυο, Web, δίκτυα, διδασκαλία, Μυτιλήνη
Εαρινό 1998 Χρηματοοικονομική Θεωρία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη Χρηματοοικονομική Θεωρία, Οικονομετρία, διδασκαλία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εαρινό 1998 Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη Μακροοικονομία, διδασκαλία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών