Δημοσιογραφία των Δεδομένων

Σάββατο, 1 Απρίλιος, 2017 - 18:00
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου