Διδακτική της Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περίληψη του μαθήματος  

Στο μάθημα της "Διδακτικής της Πληροφορικής" επικεντρωνόμαστε στη μελέτη, στη μεθοδολογία και τις δεξιότητες γύρω από τους τρόπους διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Πληροφορικής και ιδιαίτερα του Διαδικτύου. Η γνώση του βασικού περιεχομένου της Πληροφορικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόγραμμα/Περιεχόμενα μαθήματος

  • Εισαγωγή στη Διδακτική
  • Θεωρίες για τη γνώση και τη μάθηση
  • Η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο
  • Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική και το Διαδίκτυο
  • Η Διδασκαλία του Διαδικτύου
  • Διδακτικοί μετασχηματισμοί στη διδασκαλία του Διαδικτύου
  • Νέες ερευνητικές κατευθύνσεις στη Διδακτική της Πληροφορικής

Vi Tilbyr Billig Asics Uttak