Εισαγωγή στην επιστήμη του Web

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Βέροια)
Ελλάδα
Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Επιστήμη του Διαδικτύου”

Εισαγωγή      

Σύμφωνα με τον Tim Berners-Lee «παρότι το World Wide Web (WWW ή απλά Web) είναι μια πολύ πρόσφατη τεχνολογική ανακάλυψη, που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, έχει ενσωματωθεί και επηρεάζει σε συγκλονιστικό βαθμό την καθημερινότητά μας. Σήμερα, έχει επεκταθεί σε όλους ανεξαιρέτως τους επιστημονικούς τομείς, στο εμπόριο, τη διασκέδαση, την πολιτική και, γενικότερα, σχεδόν σε κάθε ανάγκη επικοινωνίας. Τα επιστημονικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των ερευνών διανέμονται ταχύτατα χωρίς τους περιορισμούς της εκτύπωσης και της φυσικής παράδοσης. Η διασύνδεση επιτρέπει τη δημιουργία εργασιών πλούσιου περιεχομένου και οι καινοτόμες υπηρεσίες του Web διεύρυναν τις ευκαιρίες για επικοινωνία. Τα ιστολόγια και τα wikis επιτρέπουν την αμεσότητα της συνομιλίας, ενώ οι ευκαιρίες διάδρασης μέσα από τις εφαρμογές πολυμέσων είναι ανεξάντλητες.

Για να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό της πρωτόγνωρης αυτής τεχνολογίας είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα βασικά συστατικά της εμπειρίας πλοήγησης στη νέα δημόσια σφαίρα που έχουν δημιουργήσει οι απλές, ανοικτές, κατανοητές, ανεξάρτητες από λογισμικό και υλικό σύστημα και επεκτάσιμες τεχνολογίες του Web (http, URI, html).

Ίσως ήρθε η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα από την μηχανιστική γνώση δημιουργίας ιστοσελίδων και να εξερευνήσουμε σε βάθος τη δομή, την λειτουργία, τις συνέπειες και τις δυνατότητες του Διαδικτύου στις ανθρώπινες κοινωνίες, μεταφορικά ως μια μετάβαση από τον «τσελεμεντέ» στην «διατροφολογία».

Σκοπιμότητα

Καθώς, στην πλειοψηφία της ερευνητικής και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας χρησιμοποιούνται εκτενώς οι τεχνολογίες του Διαδικτύου είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθούν οι βασικές γνώσεις των Μαθηματικών και της Στατιστικής με τα εισαγωγικά στοιχεία της επιστημονικής μελέτης του Διαδικτύου.

Περιγραφή θεματικών ενοτήτων 

1.    Εισαγωγή

Ορισμοί – ορολογία του Διαδικτύου/Web

Τα βασικά ερωτήματα της επιστήμης του Web

Η μεθοδολογία της επιστήμης του Web

Συσχέτιση με τις σπουδές στις Θετικές Επιστήμες

Τα μελλοντικά σχέδια (W3C, WSRI, W3F)

2.    Η ιστορική διαδρομή του Web

Το χρονικό δημιουργίας

Βασικά συστατικά και ιδιότητες του Web (τεχνολογία, άνθρωποι)

3.    Τεχνολογικές διαστάσεις

Η βασική αρχιτεκτονική (html, http, URI)

Γλώσσες και υπηρεσίες (XML, XSLT, JavaScript, AJAX)

Πρότυπα (W3C)

Βασικοί αλγόριθμοι (Pagerank της Google)

Οι τέσσερις γενεές του Web

Το αρχικό Web (Web 1.0)

Το κοινωνικό Web (Web 2.0)

Σημασιολογικό Web (Web 3.0)

Cloud computing ή Web OS (Web 4.0)

4.    Κοινωνικές διαστάσεις

Ψηφιακές κοινότητες/συμμετοχική ευφυΐα [case study: αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος]  

Ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ιδιωτικότητα

Πνευματικά δικαιώματα

5.    Οικονομικές διαστάσεις

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Εξωτερικότητες και αγαθά δημόσιας πρόσβασης

Περιφερειακή ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών

6.    Πολιτικές διαστάσεις

Ο ρόλος του Web 2.0 στις εκλογές: το παράδειγμα των ΗΠΑ

Συμμετοχική δημοκρατία και συμμετοχικός μετασχηματισμός

7.    Η διακυβέρνηση του Web

8.    Θεωρητικές διαστάσεις

Ψηφιακά αγαθά και ο ρόλος του Web

Η φυσική γλώσσα μετά το Web

Η έννοια του δικτύου

Η έννοια του δυνητικού (virtual)

9.    Ανάλυση του Web

Διακριτά μαθηματικά

Λογική

Θεωρία Δικτύων

Στατιστική ανάλυσηTwitter @vafopoulos

GitHub Feed