Εισαγωγή στην επιστήμη του Web

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Βέροια)
Ελλάδα
Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Επιστήμη του Διαδικτύου”

 

Θεματικές ενότητες

Το Web και η επιστήμη του. Η αρχιτεκτονική του Web. Η μεθοδολογία της επιστήμης του Web. Η μηχανική κατασκευή του Web. Η σημασιολογία του Web. Σημασιολογικό Web. URIs: ονόματα ή διευθύνσεις; ή μήπως και τα δύο; Οντολογίες. Λαϊκονομίες και οι νέες κοινωνικές δομές. Οντολογίες ή λαϊκονομίες; Μεταδεδομένα. Αναφορά και Ταυτότητα. Αναφορά: πότε δύο αντικείμενα είναι ίδια; Πότε δύο σελίδες είναι όμοιες; Νέες κατευθύνσεις στη μηχανική κατασκευή του Web. Υπηρεσίες Web. Η προσέγγιση της κατανομής: πανταχού παρόντες υπολογιστές, P2P και υπολογιστικά πλέγματα. Εξατομίκευση. Πολυμέσα. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Η ανάλυση του Web. Η τοπολογία του Web. Η δομή του Web. Διερεύνηση με βάση τη Θεωρία Γράφων. Τα μαθηματικά του Web. Τα ορθολογικά υποδείγματα. Υποδείγματα ανάκτησης πληροφορίας. Αναζήτηση με βάση τη δομή. Μαθηματικοί μέθοδοι για την περιγραφή της δομής. Μαθηματικές μέθοδοι περιγραφής υπηρεσιών. Κοινωνικές προεκτάσεις. Ερμηνεία, συνεπαγωγή και θεμελίωση συμβόλων. Η συλλογιστική στο Web. Τι άλλο θα αλλάξει; Εναλλακτικοί τρόποι συλλογιστικής. Συλλογιστική κάτω από ασυνέπεια. Η επιστημολογία του Web. Η κοινωνιολογία του Web. Κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Πληροφοριακές και κοινωνικές δομές. Οι μετρικές σπουδαιότητας. Φήμη και Εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη (II): μηχανοποιώντας την απόδειξη. Ηθικές και συμβατικές πλευρές της χρήσης του Web. Ασφάλεια, πρότυπα και διακυβέρνηση στο Web. Πρότυπα και πολιτικές. Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραβατική συμπεριφορά. Ιδιωτικότητα και ταυτότητα. Οικονομική θεώρηση της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Φιλελεύθερος ηγεμονισμός


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed