Η επιστήμη του Web (συνδιδασκαλία με τους κ. Μωυσιάδη και κ. Αντωνίου)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη)
Ελλάδα
Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Στατιστική και Μοντελοποίηση”

Εισαγωγή      

Σύμφωνα με τον Tim Berners-Lee «παρότι το World Wide Web (WWW ή απλά Web) είναι μια πολύ πρόσφατη τεχνολογική ανακάλυψη, που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, έχει ενσωματωθεί και επηρεάζει σε συγκλονιστικό βαθμό την καθημερινότητά μας. Σήμερα, έχει επεκταθεί σε όλους ανεξαιρέτως τους επιστημονικούς τομείς, στο εμπόριο, τη διασκέδαση, την πολιτική και, γενικότερα, σχεδόν σε κάθε ανάγκη επικοινωνίας. Τα επιστημονικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των ερευνών διανέμονται ταχύτατα χωρίς τους περιορισμούς της εκτύπωσης και της φυσικής παράδοσης. Η διασύνδεση επιτρέπει τη δημιουργία εργασιών πλούσιου περιεχομένου και οι καινοτόμες υπηρεσίες του Web διεύρυναν τις ευκαιρίες για επικοινωνία. Τα ιστολόγια και τα wikis επιτρέπουν την αμεσότητα της συνομιλίας, ενώ οι ευκαιρίες διάδρασης μέσα από τις εφαρμογές πολυμέσων είναι ανεξάντλητες.

Για να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό της πρωτόγνωρης αυτής τεχνολογίας είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα βασικά συστατικά της εμπειρίας πλοήγησης στη νέα δημόσια σφαίρα που έχουν δημιουργήσει οι απλές, ανοικτές, κατανοητές, ανεξάρτητες από λογισμικό και υλικό σύστημα και επεκτάσιμες τεχνολογίες του Web (http, URI, html).

Ίσως ήρθε η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα από την μηχανιστική γνώση δημιουργίας ιστοσελίδων και να εξερευνήσουμε σε βάθος τη δομή, την λειτουργία, τις συνέπειες και τις δυνατότητες του Διαδικτύου στις ανθρώπινες κοινωνίες, μεταφορικά ως μια μετάβαση από τον «τσελεμεντέ» στην «διατροφολογία».

Σκοπιμότητα

Καθώς, στην πλειοψηφία της ερευνητικής και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας χρησιμοποιούνται εκτενώς οι τεχνολογίες του Διαδικτύου είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθούν οι βασικές γνώσεις των Μαθηματικών και της Στατιστικής που διδάσκονται σε όλα τα προγράμματα πτυχίου διεθνώς, με τα εισαγωγικά στοιχεία της επιστημονικής μελέτης του Διαδικτύου.

Θεματικές ενότητες

Η επιστήμη του Διαδικτύου (Web science). Σημασιολογικό Web. Οντολογίες. Μεταδεδομένα. Δίκτυα και Τοπολογική Ανάλυση. Δίκτυα και Στατιστική Ανάλυση. Το Διαδίκτυο ως Δίκτυο Μικρόκοσμου. Μοντέλα διακίνησης Πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Αναζήτηση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Μετρικές σπουδαιότητας. Αναφορά και Ταυτότητα. Υπηρεσίες Web. Φήμη και εμπιστοσύνη. Οικονομικά υποδείγματα. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Ερμηνεία, συνεπαγωγή και θεμελίωση συμβόλων. Η συλλογιστική στο Διαδίκτυο. Εναλλακτικοί τρόποι συλλογιστικής. Συλλογιστική κάτω από ασυνέπεια. Ηθικές και συμβατικές πλευρές της χρήσης του Web. Ασφάλεια, πρότυπα και διακυβέρνηση στο Διαδίκτυο. Λαϊκονομίες και οι νέες κοινωνικές δομές. Επιστημολογία και Κοινωνιολογία του Διαδικτύου. Κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Πληροφοριακές και κοινωνικές δομές. 

Nike Air VaporMax 3.0 Pure Platinum AJ6900-101 Release Date


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed