Κοινωνικές & Οικονομικές Επιπτώσεις του Παγκόσμιου Ιστού (Web Science)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή θεματικών ενοτήτων

 

Εισαγωγή

·      Ορισμοί – ορολογία του Διαδικτύου/Web

·      Τα βασικά ερωτήματα της επιστήμης του Web

·      Η μεθοδολογία της επιστήμης του Web

·      Συσχέτιση με την Πολιτισμική πληροφορική

·      Τα μελλοντικά σχέδια (W3C, WSRI, W3F)

2.     Η ιστορική διαδρομή του Web

·      Παρουσίαση του εφευρέτη Tim Berners-Lee

·      Βασικά συστατικά και ιδιότητες του Web (τεχνολογία, άνθρωποι)

3.     Τεχνολογικές διαστάσεις

·      Η βασική αρχιτεκτονική (html, http, URI)

·      Γλώσσες και υπηρεσίες (XML, XSLT, JavaScript, AJAX)

·      Πρότυπα (W3C)

·      Βασικοί αλγόριθμοι (Pagerank της Google)

·      Οι τέσσερις γενεές του Web

·      Το κοινωνικό Web (Web 2.0)

·      Σημασιολογικό Web (Web 3.0)

·      Cloud computing ή Web OS (Web 4.0)

4.     Κοινωνικές διαστάσεις

·      Μελέτη περίπτωσης (Blogs, Wikipedia)

·      Ψηφιακές κοινότητες/συμμετοχική ευφυΐα

·      Εμπιστοσύνη και ιδιωτικότητα

·      Πνευματικά δικαιώματα

5.     Οικονομικές διαστάσεις

·      Το Web 2.0 στον τουρισμό

·      Εξωτερικότητες και δημόσια αγαθά

·      Περιφερειακή ανάπτυξη

6.     Πολιτικές διαστάσεις

·      Ο ρόλος του Web 2.0 στις εκλογές: το παράδειγμα των ΗΠΑ

·      Συμμετοχική δημοκρατία: ζητήματα και ερωτήματα (συμμετοχικός μετασχηματισμός [Μ. Wark])

7.     Η διακυβέρνηση του Web

8.     Θεωρητικές διαστάσεις

·      Ψηφιακά αγαθά: χαρακτηριστικά και ο ρόλος του Web

·      Η φυσική γλώσσα μετά το Web

·      Η έννοια του δικτύου

·      Η έννοια του ιδεατού (virtual)

9.     Ανάλυση του Web

·      Διακριτά μαθηματικά

·     Λογική

Θεματικές ενότητες εργασιών

  • Φορητή κοινωνική δικτύωση (mobile social networking)
  • Ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη (privacy and trust)
  • Η υπολογιστική ισχύ κατά παραγγελία ως δημόσιο αγαθό(cloud computing as a public good)

Speciali Di Halloween Air Max TN III Mens


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed