Χρηματοοικονομική Θεωρία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελλάδα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστημονικός Συνεργάτης και Διδάσκων: Χρηματοοικονομική Θεωρία (βασικό μάθημα, το οποίο διδάχθηκε από τον καθηγητή Γ. Τσετσέκο, Εαρινό Εξάμηνο 1998): προετοιμασία και διδασκαλία ασκήσεων καθώς και έλεγχος της προόδου των φοιτητών. 


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed