Ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτή διακυβερνηση

Τετάρτη, 2 Απρίλιος, 2014 - 17:00

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης και στον ΚΥΚΛΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ παρουσίασα τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή διακυβερνηση.

air max 90 essential custom


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed