Ανοιχτά Δεδομένα στην Ελλάδα

Παρασκευή, 12 Ιούλιος, 2013 - 12:00
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Ελλάδα

Η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότερες χώρες μέσα στο 2012 έθεσαν τα Ανοιχτά Δεδομένα ως προτεραιότητα στη ψηφιακή στρατηγική τους. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι το συνολικό όφελος από την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα ανέρχεται στα 140 δις ευρώ σε ετήσια βάση και έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζει την πανευρωπαϊκή πύλη δεδομένων.  Στην ίδια γραμμή βρίσκονται και οι επενδύσεις στα Ανοιχτά Δεδομένα όλων σχεδόν των διεθνών οργανισμών (πχ http://data.worldbank.org/).   Τα οφέλη από τα Ανοιχτά Δεδομένα οικοδομούνται πάνω στο Ανοιχτό Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα και σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες της τρίτης γενιάς του Διαδικτύου (Web 3.0) έχουν ήδη αρχίσει να απελευθερώνουν τη θετική επίδραση τους πάνω στην καινοτομία.  Στην Ελλάδα τα πρώτα βήματα έγιναν με τα Ανοιχτά Δεδομένα που παρέχει η ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η πύλη γεωγραφικών δεδομένων geodata.gov.gr.

Που βρισκόμαστε σήμερα και ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε;

Air Max 90 Hypfuse


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed