Βράβευση από το ΑΠΘ για την αριστεία στην επιστημονική μελέτη του Διαδικτύου

Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος, 2011 - 19:00
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
Ελλάδα

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011, στις 19.00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ βραβεύτηκε η συνεισφορά μας στην επιστημονική μελέτη και τη διδασκαλία του Διαδικτύου μέσα από την εργασία μας: 

Negotiating the Web Science Curriculum through Shared Educational Artefacts by Su White, Madalina Croitoru, Stéphane Bazan, Stefano Cerri, Hugh Davis, Raffaella Folgieri, Clement Jonquet, François Scharffe, Steffan Staab, Thanassis Tiropanis and Michalis Vafopoulos

στα πλαίσια της τιμητικής εκδήλωσης με θέμα «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αριστεύει: Οι διακρίσεις της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011».


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed