Διαδίκτυο: άγγελος ή δαίμονας;

Τρίτη, 6 Μάρτιος, 2012 - 17:00
Τρίκαλα, Βόλος, Λάρισα, Μυτιλήνη.

Ομιλία και συζήτηση για την Ασφάλεια και τη Δημιουργία με το Διαδίκτυο στην Ακαδημία Πολιτών στα Τρίκαλα, τον Βόλο, τη Λάρισα και την Μυτιλήνη

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στους Webvistas.

Φωτογραφικό υλικό.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed