Ηλεκτρονικός χώρος εργασίας: μια πρόταση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδος

Σάββατο, 26 Μάιος, 2007 - 10:00
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Greece

H τρέχουσα Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας παρότι διαθέτει σημαντικά χρηματικά ποσά και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων ψηφιοποίησης, μηχανογράφησης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στερείται ενός μακρόπνοου στόχου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ψηφιακό άλμα προς το επίπεδο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Στην παρούσα εργασία προτείνουμε την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού χώρου εργασίας για όλους τους πολίτες με σκοπό την αξιοποίηση της πληροφορίας από το τελικό χρήστη μέσα ένα διαλειτουργικό και αποτελεσματικό περιβάλλον. Η προτεινόμενη στρατηγική εντάσσεται στην νεοσύστατη επιστημονική ανάλυση του Web (Web science) που προτάθηκε από τον Tim Berners-Lee το 2006.   

Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια του 3oυ Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ στο Πανεπιστήμιο  Πειραιώς, 26 - 28  Μαΐου 2007.

Nike Air VaporMax 2019


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed