Μαθηματικά και Διαδίκτυο: το μέλλον είναι σήμερα εδώ

Τετάρτη, 3 Νοέμβριος, 2010 - 11:00
Επιμελητήριο Βοιωτίας, Λειβαδιά.
Ελλάδα

Στα πλαίσια της τελετής βράβευσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στη Λειβαδιά, έκανα μια παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Μαθηματικοί και εν γένει οι επιστήμονες των ποσοτικών επιστημών με την έλευση του Διαδικτύου.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed