Μεγαλώνοντας με το Διαδίκτυο: ιθαγενείς και μετανάστες στο νέο οικοσύστημα

Κυριακή, 13 Μάρτιος, 2011 - 10:00
Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη του Διαδικτύου
Ελλάδα

Αφορά στην εισήγησή μου στο σεμινάριο με θέμα «Το Διαδίκτυο στην Μέση Εκπαίδευση και Εφαρμογές του στη Διδακτική των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών» το οποίο διοργανώθηκε από το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ. και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας και τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed