ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΟΥ στο Ignite Athens 2012

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος, 2012 - 13:00
Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα 11745
Greece

Πως γίνεται;

Με την επεξεργασία των στοιχείων της Διαύγειας, όπως αυτά δημοσιεύονται στοhttp://opendata.diavgeia.gov.gr. Με βάση τα δεδομένα αυτά και με τη βοήθεια των στοιχείων για τις επιχειρήσεις από το TAXIS, απεικονίζουμε τα βασικότερα μεγέθη των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου.

Να υπογραμμισθεί ότι η ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν περιέχει το πλήρες σύνολο των δαπανών του ελληνικού δημοσίου.

Ποιος το κάνει;

Το έργο αυτό αποτελεί μια ερευνητική πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Ε.Μ.Π. και συνεισφέρουν οι:

     Μ. Βαφόπουλος
     Μ. Μεϊμάρης
     Α. Παπαντωνίου
     Ι. Αναγνωστόπουλος
     Β. Λούμος
     Γ. Αλεξίου
     Ι. Αβραάμ
     Ι. Ξυδιάς
     Γ. Βαφειάδης

Υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα στην πρωτοβουλία;

Το «Που πάνε οι φόροι μου;» είναι μια ελεύθερη, ανοιχτή, ουδέτερη και αντικειμενική διαδικτυακή εφαρμογή η οποία στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση της δημόσιας δαπάνης στην Ελλάδα, όπως αυτή καταχωρείται ακριβώς στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν σχετίζεται με κανέναν πολιτικό ή ιδιωτικό φορέα και δεν αποτελεί πρόταση για τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο γίνονται οι δημόσιες δαπάνες.

Γιατί το κάνουμε;

Ο κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα πως ξοδεύονται οι φόροι που καταβάλλονται στο ελληνικό Κράτος. Με κανέναν τρόπο δεν αποτελεί σχόλιο, αξιολόγηση ή παρότρυνση για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων κατανομής των δαπανών. Πιστεύουμε ότι η περαιτέρω αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης κάνει φανερό και πολλαπλασιάζει το όφελος τους.

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΟΥ publicspending... από mvaf


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed