Στατιστική και Διαδίκτυο

Πέμπτη, 8 Απρίλιος, 2010 - 11:00
Σχολή Αστυνομίας
Greece

Εναρκτήρια ομιλία μαζί με τους Καθηγητές Ι. Αντωνίου και Π. Μωυσιάδη στα πλαίσια του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιντούτου στη Βέροια.

Το World Wide Web είναι μια κορυφαία τεχνολογική επινόηση της τελευταίας εικοσαετίας, που διαρκώς μεταλλάσσεται, αναπτύσσεται και διαδίδεται, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η γνώση μας για πολύπλοκα, όπως και για απλά, καθημερινά θέματα αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό εξ αιτίας κυρίως της κατασκευής του ενιαίου οικουμενικού υπόβαθρου επικοινωνίας και αναπαράστασης που έχει δημιουργήσει το Web. Ο χώρος, ο χρόνος και το κόστος συρρικνώνονται και απελευθερώνουν πλεονάζουσα ενέργεια για νέες και διαφορετικές ενασχολήσεις σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Περιγράφονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην εμφάνιση του Διαδικτύου, οι βασικές ιδιότητες του, οι λόγοι της ραγδαίας εξέλιξής του και o ρόλος της Στατιστικής και της μαθηματικής μοντελοποίησης στην κατανόησή του

nike air max 90 youth


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed