Το μέλλον της Ευρώπης: Προκλήσεις και Προοπτικές

Τρίτη, 18 Μάρτιος, 2003 - 17:00
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου
Greece

Η ΕΝΕΕΣ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Χίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου της Χίου διοργάνωσε διημερίδα με θέμα "Το μέλλον της Ευρώπης: Προκλήσεις και Προοπτικές", η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Απριλίου 2003 στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο της Χίου. Η διημερίδα επικεντρώθηκε αφενός μεν στις θεσμικές διεργασίες για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, αφετέρου δε στις οικονομικές διαστάσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης ενόψει της διεύρυνσης.

Προσκεκλημένοι ομιλητές στην  διημερίδα ήταν οι: Αργύρης Πασσάς, Νικόλαος Μπαλτάς, Παναγιώτης Γρηγορίου, Ευθαλία (Ελια) Χατζηγιάννη, Δημοσθένης Μαμμωνάς, Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Νικόλαος Γ. Λαζαρίδης, Μιχάλης Βαφόπουλος και Ισαβέλλα Μπουρνιά.

Η ανωτέρω εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλει η ΕΝΕΕΣ για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας. Με βάση τις θετικές εμπειρίες που προέκυψαν η ΕΝΕΕΣ σχεδιάζει στο μέλλον την πραγματοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας.

nike air max 2019 USA


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed