Ύπαρξη, χώρος και χρόνος στο Διαδίκτυο ή πως αλλάζει η Ιστορία

Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος, 2014 - 15:00
Μυτιλήνη, Λέσβος
Ελλάδα

Ομιλία στα πλαίσια του έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος, http://portal.digital-herodotus.eu/?page_id=106

"If physical time is an arbitrary standard that enables the division of infinite space into useful parts, then the Web assists us in separating it into even finer pieces. "

Περισσότερες φωτογραφίες στο https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315835315262277.1073741907.127...


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed