Διαδίκτυο

Σχόλιο στην παρουσίαση έρευνας για τις ψηφιακές ειδήσεις 2016 (Ελλάδα) του Reuters Institute

Παρασκευή, 10 Μάρτιος, 2017 - 11:00

Η εκδήλωση έγινε στην ΕΣΗΕΜ-Θ, Στρατηγού Καλλάρη 5

Το πραγματικό Διαδίκτυο

Τρίτη, 30 Μάιος, 2017 - 15:00
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας, Υποδομών δικτύωσης και Διαδικτύου" Η παρουσίαση.

Nike Tiempo Legend VI FG


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed