Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

Τα δεδομένα στην εποχή του Διαδικτύου

Παρασκευή, 31 Μάρτιος, 2017 - 12:00
Λεμεσός
Cyprus

Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Νέα Μέσα», Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η παρουσίαση.

View products by sport