Διαχείριση έργων πληροφορικής

Διοίκηση έργων Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περίληψη του μαθήματος  

Στο μάθημα της "Διοίκηση έργων Πληροφορικής" επικεντρωνόμαστε στην ολοκληρωμένη και πρακτική μελέτη, στη μεθοδολογία και τις δεξιότητες γύρω από τους τρόπους εγκατάστασης έτοιμων ή κατά παραγγελία λογισμικών πακέτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πρόγραμμα/Περιεχόμενα μαθήματος