διδασκαλία

Διδακτική της Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περίληψη του μαθήματος  

Στο μάθημα της "Διδακτικής της Πληροφορικής" επικεντρωνόμαστε στη μελέτη, στη μεθοδολογία και τις δεξιότητες γύρω από τους τρόπους διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Πληροφορικής και ιδιαίτερα του Διαδικτύου. Η γνώση του βασικού περιεχομένου της Πληροφορικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόγραμμα/Περιεχόμενα μαθήματος

Διοίκηση έργων Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περίληψη του μαθήματος  

Στο μάθημα της "Διοίκηση έργων Πληροφορικής" επικεντρωνόμαστε στην ολοκληρωμένη και πρακτική μελέτη, στη μεθοδολογία και τις δεξιότητες γύρω από τους τρόπους εγκατάστασης έτοιμων ή κατά παραγγελία λογισμικών πακέτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πρόγραμμα/Περιεχόμενα μαθήματος