διδασκαλία

Η επιστήμη του Web (συνδιδασκαλία με τους κ. Μωυσιάδη και κ. Αντωνίου)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη)
Greece
Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Στατιστική και Μοντελοποίηση”

 

Η επιστήμη του Web (συνδιδασκαλία με τους κ. Μωυσιάδη και κ. Αντωνίου)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη)
Ελλάδα
Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Στατιστική και Μοντελοποίηση”

Εισαγωγή