επιστήμη του Ιστού

Μεγαλώνοντας με το Διαδίκτυο: ιθαγενείς και μετανάστες στο νέο οικοσύστημα

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος, 2012 (All day)
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ
Ελλάδα

nike free run 5.0 online

Μεγαλώνοντας με το Διαδίκτυο: ιθαγενείς και μετανάστες στο νέο οικοσύστημα

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος, 2012 - 16:15
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ
Greece

Ομιλία στα πλαίσια της εκδήλωσης "Κυβερνοεκφοβισμός στην εφηβεία: Δεδομένα και παρεμβάσεις". 

Περίληψη

Το Διαδίκτυο είναι μια καλπάζουσα υποδομή με σημαντική επιρροή στη ζωή μας. Είναι όμως εξίσου ώριμη και σταθερή όπως δείχνει; Έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της; Πως επηρεάζει τη ζωή μας; Μπορούμε να τη βελτιώσουμε;


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed