επιστήμη του Web

Μεγαλώνοντας με το Διαδίκτυο: ιθαγενείς και μετανάστες στο νέο οικοσύστημα

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος, 2012 - 16:15
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ
Greece

Ομιλία στα πλαίσια της εκδήλωσης "Κυβερνοεκφοβισμός στην εφηβεία: Δεδομένα και παρεμβάσεις". 

Περίληψη

Το Διαδίκτυο είναι μια καλπάζουσα υποδομή με σημαντική επιρροή στη ζωή μας. Είναι όμως εξίσου ώριμη και σταθερή όπως δείχνει; Έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της; Πως επηρεάζει τη ζωή μας; Μπορούμε να τη βελτιώσουμε;

Διαδίκτυο: άγγελος ή δαίμονας;

Τρίτη, 6 Μάρτιος, 2012 - 17:00
Τρίκαλα, Βόλος, Λάρισα, Μυτιλήνη.

Ομιλία και συζήτηση για την Ασφάλεια και τη Δημιουργία με το Διαδίκτυο στην Ακαδημία Πολιτών στα Τρίκαλα, τον Βόλο, τη Λάρισα και την Μυτιλήνη

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στους Webvistas.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed