Κυβερνοεκφοβισμός

Αλλάζοντας (με) το Διαδίκτυο. Αλλά προσοχή στις κακοτοπιές...

Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος, 2012 (All day)

Το Διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο ενημερωνόμαστε, σπουδάζουμε, επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Είναι τόσο ραγδαία η ενσωμάτωσή του στην καθημερινότητα που δεν προλαβαίνουμε να αναλογιστούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Πως να ψάξω, τι αξίζει, τι μπορώ να κάνω και τι να αποφύγω, είναι ένα μικρό μέρος των ερωτημάτων των χρηστών. 


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed