Μαθηματικά

Διαδίκτυο: από τη Χρήση στη Μέτρηση

Παρασκευή, 13 Νοέμβριος, 2009 - 12:00
Ξενοδοχείο Porto Palace
Ελλάδα

Κοινή κεντρική ομιλία μαζί με τον Καθηγητή Ιωάννη Αντωνίου στο 26o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Στατιστική και Διαδίκτυο

Πέμπτη, 8 Απρίλιος, 2010 - 11:00
Σχολή Αστυνομίας
Ελλάδα

Εναρκτήρια ομιλία μαζί με τους Καθηγητές Ι. Αντωνίου και Π. Μωυσιάδη στα πλαίσια του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιντούτου στη Βέροια.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed