οικονομία

Δημιουργία οικονομικής αξίας στο Διαδίκτυο

Παρασκευή, 25 Ιούλιος, 2008 - 11:00
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
Ηνωμένο Βασίλειο

In all the Web eras the fundamental hyper-linking property is actually the same. What differentiates Social Web (or Web 2.0), Semantic Web (or Web 3.0) and WebOS (or Web 4.0) from the Web 1.0 is that are currently exploiting link spaces to different benefit. Web 2.0 earns value from the social dimension of linkage properties, Web 3.0 from URI-based semantic linkages. We expect for WebOS that the interlinkage among data, software, machines and people in a broader scale could create a new source of value.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed