Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου

Το μέλλον της Ευρώπης: Προκλήσεις και Προοπτικές

Τρίτη, 18 Μάρτιος, 2003 - 17:00
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου
Greece

Η ΕΝΕΕΣ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Χίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου της Χίου διοργάνωσε διημερίδα με θέμα "Το μέλλον της Ευρώπης: Προκλήσεις και Προοπτικές", η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Απριλίου 2003 στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο της Χίου. Η διημερίδα επικεντρώθηκε αφενός μεν στις θεσμικές διεργασίες για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, αφετέρου δε στις οικονομικές διαστάσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης ενόψει της διεύρυνσης.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed