Στατιστική

Στατιστική και Διαδίκτυο

Πέμπτη, 8 Απρίλιος, 2010 - 11:00
Σχολή Αστυνομίας
Greece

Εναρκτήρια ομιλία μαζί με τους Καθηγητές Ι. Αντωνίου και Π. Μωυσιάδη στα πλαίσια του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιντούτου στη Βέροια.


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed