Οικονομικά θέματα Διαδικτύου

Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος, 2011 - 17:10
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Βέροια)
Ελλάδα
Αριστοτἐλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, ΠΜΣ “Επιστήμη του Διαδικτύου”

Ψηφιακά αγαθά και η νέα οικονομία. Η οικονομική ανάλυση του Διαδικτύου. Θεωρία Παιγνίων: εισαγωγή και εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Τα νέα επιχειρηματικά υποδείγματα στο Διαδίκτυο. Θεωρία και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων. Μακροοικονομικά ζητήματα στην Κοινωνία της Γνώσης: αγαθά δημόσιας πρόσβασης, τοπική ανάπτυξη και αναπτυσσόμενος κόσμος.

Air Jordan 1 Nike SNKRS Restock October 2020