Η επιστήμη του Web ως κοινωνική επιστήμη

Tuesday, 2 December, 2008 - 17:00
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ελλάδα

Κεντρική Ομιλία με θέμα "Η επιστήμη του Web: εισαγωγικά στοιχεία". Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με αξιόλογους συναδέλφους και το κοινό. 

Δείτε τα σχετικά βίντεο. 


Twitter @vafopoulos

GitHub Feed