Δημοσιογραφία των Δεδομένων

Saturday, 1 April, 2017 - 18:00
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου